Juan Pescador

Juan Pescador

Op dezelfde plek in Amsterdam waar ooit grote zeilschepen vertrokken om over wereldzeeën vraag en aanbod bij elkaar te brengen zijn ook wij aan de slag gegaan om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Nu niet over zee maar over de golven van het internet en met de modernste technieken en frisse ideeën. Het zo goed en gunstig mogelijk helpen van particulieren is waar wij voor gaan. Koersen richting een fair en eerlijk platform met respect voor privacy en de juiste tools.

De naam Juan Pescador is ontstaan door de naam van de initiatiefnemer naar het Spaans te vertalen. Voor Jan Visser speelt dat de naam internationaal, persoonlijk en dienstbaar moest zijn maar ook voldoende dicht bij hemzelf om goed door te kunnen zetten om het plan dat jaren geleden ontstond uit te werken tot het platform dat het nu is. Dat het weer en de sangria in Spanje lekker is maakte het kiezen van deze naam alleen maar gemakkelijker.

Terug naar het begin